O nekome se može mnogo saznati na osnovu gestikulacije i pokreta ruku. Ruke su savršen pokazatelj emocija i stavova, čak i ako pokreti nisu potpuno spontani, ističu psiholozi.

Stavljanje ruku iza leđa predstavlja tipičan gest lidera i kraljevskih ličnosti, ali i policajaca koji nadziru određen rejon, direktora škole dok šeta školskim dvorištem... Za ovaj gest su vezane emocije koje ističu superiornost, samouverenost i moć. Međutim, pridržavanje doručja drugom rukom predstavlja signal za frustraciju i pokušaj samokontrole.

Lice postavljeno na dlan se koristi tokom udvaranja, a karakteristično je za žene koje žele da privuku pažnju određenog muškarca. U takvoj situaciji žena stavlja jedan dlan na drugi, a potom naslanja lice kao na poslužavniku, da bi muškarac mogao da mu se divi.

Gestovi procene ispoljavaju se zatvorenom šakom koja se nalazi na bradi ili obrazu, često sa kažiprstom uperenim naviše. To se obično dešava kada osoba gubi interesovanje za drugog, a pristojnost nalaže da se zanimanje pokaže. Dosada se može primetiti po tome što osoba sve češće menja stranu naslanjanja na šaku i sve jačeg pritiskanja pesnice.

Preplitanje prstiju iskazuje suzdržan, nervozan ili negativan stav. Može da se izvede ispred lica, da prsti počivaju na stolu ili krilu, ili da su u stojećem stavu prepleteni ispred prepona. Ovo je znak da se sa takvom osobom teže izlazi na kraj, šta god da je u pitanju. Pogotovo ako prepletene prste drži sa visoko podignutim rukama.

Palčevi koji vire iz sakoa pokazuju da je osoba superiorna u odnosu na druge. Ovakvo držanje palca podjednako je svojstveno i ženama i muškarcima. S druge strane, trljanje ruku predstavlja način na koji određena osoba saopštava pozitivna očekivanja.

Izvor: Novosti.rs