Razna sprovedena istraživanja dokazala su da je jedan od glavnih razloga zbog kojeg ljudi odlaze kod psihologa upravo duboko ukorenjeni strah, odnosno fobija. Fobijom se smatra svaki iracionalni, preuveličani strah bilo da ga uzrokuje biće, predmet ili situacija, a javlja se uz simptome poput vrtoglavice, nedostatka vazduha, mučnine, drhtanja i ubrzanog rada srca.

Naravno, od pojedinca zavisi kako će u datom trenutku ispoljiti ovaj vid straha, pa se neki od njih mogu suočiti i sa napadom panike, anksioznošću ili naprasno postati povučeni i nezainteresovani za dnevne aktivnosti. Dobra stvar je to što postoji veliki broj tretmana koji mogu dovesti do poboljšanja ili potpunog gubitka fobije. To su na primer kognitivna bihejvioralna terapija koja se zasniva na tome da se osoba konstantno suočava sa svojim strahom (u kontrolisanim uslovima) i na taj način menja svoja uverenja, misli i uopšte reakciju na ono što joj izaziva neprijatan osećaj. Od pomoći takođe mogu biti i različite tehnike relaksacije koje pacijent može koristiti kada oseti ugroženost od svog straha.

Najučestalije fobije

1. Arahnofobija je strah od Spajdermena. Ne, šalimo se, zapravo je u pitanju strah od paukova bilo koje veličine. Iako veoma mali broj vrsta (od 35.000 poznatih) ovog sićušnog bića zaista predstavlja opasnost po čoveka, sve je više prijavljenih slučajeva ove fobije. 

2. Ne smete da se popnete čak ni na merdevine? Onda možda patite od akrofobije, straha od visine. On može da razvije i neke druge strahove poput onog od rolerkostera, letenja avionom, pa čak i vožnje liftom. 

3. Sigurno već znate šta je klaustrofobija - strah od ograničenog prostora. Može se razviti u bilo kom dobu života, posle traumatičnog iskustva, a poznato je da se, za razliku od nekih drugih, ova fobija može genetski prenositi. 

4. Možda ste gledali horor film o lutki Anabel, pa će vam biti veoma logično zašto nastaje sledeća fobija. Neki ljudi plaše se lutaka, o da, onih kojima smo obožavale da se igramo kao male. Takozvana pediofobija nastaje kada osoba ima iracionalni strah da će joj lutka nauditi, tj. da će u jednom trenutku oživeti.

5. Još jedna od učestalih je i agorafobija koja spada u socijalne strahove. Osobe sa ovim poremećajem plaše se da u određenim situacijama neće moći da pronađu pomoć, bilo da je u pitanju guranje kroz gužvu ili samostalan boravak u kući.

Na sledećoj strani vas čekaju najčudnije fobije na svetu...