Poslovna društvena mreža Linkedln istražila koje su to reči koje vas sprečavaju da dobijete novi ili da vam neko ponudi novi posao na ovoj platformi. Na listi su se našle 10 reči koje su ljudi najčešće upotrebljavali u poslednjih godinu dana u svojim biografijama, a upravo su one krivci što ih određeni poslodavci nisu zvali na razgovor. 

Jezik koji se koristi u CV-ju kaže dosta o osobi i zato je veoma bitno da se reči pažljivo upotrebljavaju i da doslovno opisuju veštine. Ukoliko sledeće reči ne možete da potrepite dokazima, bolje ih izostavite. Evo koje su se našle na listi najgore odabranih. 

1. Specijalizovan

2. Vođa

3. Iskusan

4. Strastven

5. Strateg

6. Odličan

7. Fokusiran

8. Kreativan

9. Entuzijastičan

10. Uspešan