Pokušajte da bez mnogo razmišljanja odgovorite na pitanje: Koje kvalitete povezujete sa dobrim liderima?

Kada zamislite sve te osobine, koga povezujete sa njima? Verovatno se na vašoj listi nalaze: inteligencija, ambicija, snaga i samopouzdanje. Nećete verovati, ali većina žena vizuelizuje muškarca. Decenijama, a možda i vekovima, slušamo da su muškarci bolji lideri i da mogu više da postignu, kao da imaju monopol na kvalitete koje povezujemo sa ulogom vođe. Uprkos mnogim istraživanjima koja pokazuju da su žene podjednako, ako ne i više sposobne za liderstvo, ovakve predrasude gaji većina ljudi. Uzimajući realnost i sva dešavanja u poslovnom okruženju, siti smo od ideje muškaraca koji komanduju i podređenih dama.

Vreme u kome je slika vrhunskog menadžera slika muškarca bliži se kraju. Sve više kompanija okreće se i ulaže u tradicionalno ženske osobine poput, nežnosti, intuicije, saosećajnosti i topline. Pokazalo se da inteligencija, snaga i ambicija bez saosećajnosti i topline daju mnogo manje rezultata. Postati efikasan i uspešan lider je razvojni put, a ne nešto sa čime se rađamo, posebno ne karakteristika rezervisana za određeni pol. Naravno, ono najvažnije što svaki dobar lider zna jeste da nema stajanja u mestu, uvek postoji korak dalje i prostor za učenje i napredak. Upravo tako postoje i osobine u kojima mi žene treba da se ugledamo na kolege i integrišemo ih u svoj poslovni stil. Naravno, ukoliko ih već posedujete u svom poslovnom portfoliju slobodno ih iskažite i  razvijajte. 

Muškarci otvorenije govore o svojim ambicijama

Kada ste poslednji put insistirali da se neki od vaših planova i ideja uvrsti na listu prioriteta. Ili otvoreno pričali o unapređenju.  Na žene se najčešće gleda kao na tolerantnije i na njihove potrebe se gleda sa manje strepnje jer se očekuje veće razumevanje. Žene se odgajaju da u prirodi imaju potrebu da udovolje drugima, da pomognu, neguju, brinu o svima u njihovoj neposrednoj blizini, čak ponekad i na sopstvenu štetu. Kada mala devojčica glasno izražava svoj stav, bori se za sebe i želi da se igra i sa dečacima, proglase je za džambasa ili čak muškaraču i postavlja se pitanje zbog čega je toliko napadna.

Ali kada se devojčica igra sa lutkicama i pravi čajanke, kada bez previše insistiranja traži stvari, kad fino sedi i nema impulsivno ponašanje - dobija pohvale. Oba stila ponašanja su sasvim u redu i deca bi od najmlađeg uzrasta trebalo da budu puštena da se razvijaju u skladu sa svojim preferencijama. Ovakav podsvesni model otežava ženama da otvoreno govore o svojim potrebama, ambicijama i planovima. Ambiciozna žena mora da se izbori sa predrasudama i da se svesno suprotstavi očekivanim načelima iz najranijeg detinjstva. Veliki broj se ipak odluči da uprkos ambiciji, znanju i sposobnostima, iz straha da će njihove težnje biti pogrešno protumačene, odustane od sna da se popne visoko uz lidersku lestvicu. Od dečaka se, nasuprot tome, očekuje da budu žustri i borbeni, da insistiraju na sopstvenom stavu i težnjama. Potrebno je samo sagledati sa koliko slobode neke od naših kolega izražavaju svoje ideje i potenciraju svoj profesionalni napredak. Oslobodite se stega i izborite se za sebe. Budite inspiracija!

Nastavak na sledećoj strani...