Posle nekoliko meseci ili godina provedenih na poziciji koja vas je ranije zanimala, shvatate da ste izgubili interesovanje i motivaciju za nastavak rada. Znate da to nije razlog da padnete u očaj, već istog trena krećete u pohod na znanje o novoj strasti, koja igrom slučaja nema nikakve veze sa vašom trenutnom profesijom.

Kada bližnje obavestite o svojoj nagloj odluci, ne dobijate željenu reakciju. Negativni komentari i odmahivanje glavom primoravaju vas da još jednom o svemu dobro razmislite i zapitate da li ćete ikada uspeti da pronađete odgovarajuću karijeru u kojoj ćete i istrajati. Zvuči li vam ova scena poznato? Veliki broj milenijalaca suočava se upravo sa ovim izazovom tokom pronalaska pravog puta, ali im porodica i društvo to osporavaju. Međutim, umesto da se ukalupite i slušate savete drugih, učinite ono što će prijati vama!

Da li ste upoznati sa terminom multipotencijalisti? Emili Vopnik započela je raspravu na ovu temu pokrenuvši sajt koji ohrabruje mlade ljude u sličnim situacijama poput prethodno navedene. To je njen način da upozna ljude sa ovim pojmom i pruži im nadu da biti svestran zapravo nije mana, već velika prednost.

Kako i sama kaže, multipotencijalisti su nešto poput superheroja, jer poseduju moći baš kao i ovi izmišljeni junaci! Reč je naravno o njihovim sposobnostima i karakteristikama koje ih izdvajaju iz mase i čine jedinstvenim! 

Perspektiva

Zbog znanja koje poseduju iz različitih oblasti, multipotencijalisti mnogo lakše izlaze na kraj s problemima. Oni ih posmatraju iz nekoliko potpuno različitih uglova, što im omogućava da brže dođu do rešenja i jasnije sagledaju izazov pred sobom.

Prilagođavanje

Bez obzira na to sa kakvim se ljudima susreću, svestrane osobe uvek će pronaći temu za razgovor. Zapravo može se reći da multipotencijalisti govore mnoštvom jezika, koji im olakšavaju uklapanje u različite krugove ljudi. Upravo to i jeste razlog zbog kojeg im menjanje poslova nikada ne predstavlja mučan zadatak. 

Nastavak vas čeka na sledećoj strani...