Sve smo mi, bar jednom za života, bile žrtve nečijeg nasilja. Sve mi i svi mi, kao društvo, o nasilju moramo da naglas da razgovaramo, bez straha i stida,  jer nasilje nije niti sme biti privatna stvar!

Nasilje je zločin i samo bi zločinci trebalo da se plaše i stide. Zar moramo važnost i nužnost rešavanja problema nasilja nad ženama da pravdamo surovom činjenicom da je u Srbiji svaka druga žena žrtva nasilja? U intimno-partnerskim odnosima od januara 2016. do novembra 2016. godine u Srbiji je ubijeno 30 žena.

Moram li da prepričavam strahote koje su mnoge žene pretrpele od svojih partnera ne bi li vam pokazala ozbiljnost ovog problema? Znamo li mi, uopšte, razliku između dozvoljenog i nedozvoljenog ponašanja u intimno-partnerskom odnosu? Znamo li mi, zapravo, šta je nasilje? Pre svega, važno je znati to da nasilje ne podrazumeva isključivo fizičko nasilje. Fizičkom napadu u intimno-partnerskom odnosu uglavnom prethodi mnogo toga, što većina nas obično i  ne tretira kao nasilje.

Stoga, smatram da je važno da sada stvari nazovemo pravim imenom tako što ćemo obuhvatiti sve ono što jeste nasilje a što se često kao nasilje ne predstavlja:

1. Pretnje, prinude ( pretnje da će povrediti vaše bližnje, da će vam oduzeti decu, da će odati vaše lične informacije, preti vam samoubistvom kako ga ne bi ostavile)

2. Ekonomsko zlostavljanje ( sprečava vas da pronađete ili zadržite posao, daje vam nedovoljno novca, traži vam da opravdate svaku paru koju potrošite, primorava vas da molite za novac, oduzima vam vaš novac )

3. Zastrašivanje ( zaplašivanje pogledom, postupcima, vikanje, lomi stvari, uništava vašu okolinu, zlostavljava vaše kućne ljubimce, pokazuje vam oružje )

4. Psihološko i emotivno zlostavljanje ( ignoriše vas, neće da razgovara sa vama, ponižava vas, ismeva, optužuje, kritikuje, psuje, nabija vam osećaj konstantne krivice, naziva vas pogrdnim imenima, ubeđuje vas da ste ludi)

5. Izolacija ( kontroliše šta radite, sa kim se viđate, s kim se dopisujete ili razgovarate, šta čitate, prati vas i uhodi, pretura po vašim stvarima, postavlja vam ultimatume i nameće izbore i koristi ljubomoru kao opravdanje za svoje ponašanje)

6. Umanjivanje, poricanje i okrivljavanje ( prebacuje odgovornost na vas za svoje nasilničko ponašanje i stoga umanjuje ozbiljnost zlostavljanja, govori da ste vi krivi jer ste ga izazvali, opravdava nasilje alkoholom ili ga jednostavno poriče)

7. Korišćenje dece ( koristi decu za prenošenje poruka, uzmenirava vas, vređa i ponižava pred decom, podržava ih da vas ne poštuju, alimentaciju upotrebljava kao način za pokazivanje moći ili preti da će vam oduzeti decu)

8. Korišćenje muških privilegija ( on donosi sve važne odluke, podseća vas stalno na to da ste žensko i da bi stoga trebalo da radite samo ono što vam on kaže, smatra da ima pravo da se pita za sve što vi radite, govorite ili kako se oblačite i očekuje da pristanete na seks uvek kad on to poželi).

Na sledećoj strani pročitajte šta da radite ako ste se pronašle bar u jednoj gore navedenoj stavki.