Organizatori obećavaju da će vam, pored mnogobrojnih umetničkih radova, pažnju zasigurno privući i Besnilo – corner monster, mašina koja zaposeda i reciklira. Ova mašina predstavlja projekat grupe Karkatag, a sačinjena je od starog bicikla, stare veš mašine i drugih starih delova upotrebljenih u sekundarne svrhe, čija je osnovna funkcija stvaranje balončića od sapunice i zabava, što će ovaj događaj učiniti još zanimljivijim.

Takođe, na dan Reciklašara, posetioci će moći da svoj elektronski i električni otpad donesu i odlože u posebne kontejnere za reciklažu.

Najmlađe posetioce, ali i one malo starije privući će i predstava o reciklaži, koju izvodi Cirkusfera, nezavisna, savremena cirkuska inicijativa osnovana u Beogradu, sačinjena od mnogbrojnih mladih artista.

Kroz ovaj projekat, Ekocentrik će pokušati da promoviše reciklažu na drugačiji, kreativan način, i samim tim prikaže mogućnost stvaranja relacije i interakcije između umetnosti i ekologije u Republici Srbiji.

Projekat Udruženja Ekocentrik, pod nazivom Reciklašar – Vašar reciklaže, nastao je sa ciljem da široj publici, kroz različite društveno angažovane aktivnosti, približi polje reciklaže, ekologije i zaštite životne sredine, i to kroz medije kulture i umetnosti. Zamisao projekta Reciklašar – Vašar reciklaže jeste da prikaže da, e-otpad, stari mehanizmi, novine, plastične flaše i kese i mnogi drugi predmeti i materijali koje smatramo neupotrebljivim otpadom,mogu uz malo mašte postati gradivni blokovi umetnčkih dela, ukrasnih i korisnih predmeta i nakita. Ideja je da se pokaže da se u ove materijale može udahnuti novi život, i time sprečiti ili barem smanjiti zagađivanje i degradacija životne sredine i zakrčenje i suviše brojnih deponija naše zemlje.

Slike u galeriji