Nikada nisam voleo nijednog muškarca. Nadam se da je ova rečenica društveno prihvatljiva, ali tako je. Zato nisam siguran da li vam u potpunosti mogu pomoći, mada pretpostavljam da je sve moguće. Ne postoji uputstvo za život pa zato nije dobro da mi slepo verujete, kao što ne treba čitati ni knjige o tome kako treba proživeti život. Ne treba da slušate ni okolinu kuda da krenete, već isključivo sebe. Ukoliko zaista osećate da volite više muškaraca, onda je to zaista tako. Samo napred. Međutim, mišljenja sam da vama ne treba pomoć oko dokazivanja teoreme da je moguće voleti više muškaraca. Očigledno ste u drugom problemu, a koji se može definisati teorijom: jedan frajer je malo, dva su dovoljna, ali već tri su nedovoljna. I sada ste u dilemi - šta dalje?