U svetu postoji jedno carstvo. U njemu caruje drugarstvo. Tamo su kuće od marmelade. Prozori su od čokolade. Tamo svako radi ono šta hoće. Tamo raste svako voće. A naročito zabranjeno voće. Zato je drugarstvo sa povlasticama jedno posebno i nadgrađeno drugarstvo. Ne znam da li ste vas dvoje spavali čvrstim ili mekim snom, ali uglavnom ste spavali iz obostranog interesa. Nadam se da ga, tih par puta, niste omamili nečim, pa potom prisilno iskoristili za spavanje. Pristao je, inače, zato što mu se „spavalo“. Njegovo razmišljanje o bivšoj devojci nije u nekoj naročitoj vezi sa vašim razmišljanjem o njemu. U pitanju su dva odvojena koloseka, koja se možda sretnu negde na horizontu. U ovom trenutku nemojte očekivati da seksom preobratite prijatelja sa povlasticom u prijatelja sa obavezom. I javljajte se vi njemu. Sve što treba da se desi - desiće se.