Ukoliko u toku te velike količine vremena uspete i vi da svršite, onda to i nije neki problem. Ukoliko vam to pođe više puta za rukom, onda ste na konju. Mislim na dečka, ali koji podseća na pastuva. Još ako volite jahaću pozu, nema razloga da trujete misli i odvlačite pažnju. Jašite ga dokle god logična objašnjenja postanu nelogična i obrnuto, sve dok samozadovoljavanje ne bude u drugom planu i sve dok se boje ne rastope oko vas: vrištite, bodite ga mamuzama, bičujte i razuzdajte galop u njemu. Razloga može da bude mnogo, ali traženje svih ovih razloga zamenite višestrukim orgazmom, a u njegovo samozadovoljavanje umešajte svoje prste. I masturbacija je sastavni deo veze, a vi je samo začinite. Čak i da ima neku drugu, jašite ga dok jadnica u sledećem broju meni ne postavi pitanje: uopšte nema erekciju, pa ne znam da li je logično njegovo objašnjenje da često onaniše?