Francuski psihoanalitičar Martin Tejak smatra da par može da postoji samo ako te dve osobe i dalje postoje kao individue.

Ljubav nije rad u kojem se od dvoje pravi jedan, već proces u toku kojeg osoba koja voli samo osvaja sebe preko te druge ličnosti, kažu psihoanalitičari. Par postoji samo ako te osobe i dalje postoje kao individue.

Kada se zaljubimo, "ja" uglavnom prerasta u "mi". Ali francuski psihoanalitičar Martin Tejak smatra da par može da postoji samo ako te dve osobe i dalje postoje kao individue.

A, da li je ljubav gubitak slobode, pročitajte OVDE!