Ljubav je jedna od večitih tema pesama, romana, filmova… Svako od nas nekoga voli bilo da je to član porodice, prijatelj ili partner. Ali, ljubav nije samo cveće i proleće. U nastavku pogledajte koje su to 3 stvari koje ne želite da znate o ljubavi...

Ljubav vas čini glupljim

Ljubav, a posebno strastvena ljubav može biti sveprožimajuće iskustvo. Zapravo, naučnici su čak poredili strastvenu ljubav sa zavisnošću. Opsesivne misli i usmerena pažnja ka partneru može pogoršati neke svakodnevne strane našeg života kao što su to učenje ili rad. Istraživači otkrivaju da pojedinci koji sebe smatraju strastveno zaljubljenim pokazuju manje kognitivne kontrole. Čak nas i ljubav prema kućnom ljubimcu trenutno može učiniti manje produktivnim.

Naučnici su, takođe, otkrili da osećanje ljubavi, koje aktivira područja mozga koja se povezuju sa nagrađivanjem mogu deaktivirati područja mozga koji se povezuju sa drugim kognitivnim funkcijama.

via GIPHY

Koegzistiranje ljubavi i mržnje

Ljubav je jaka, pozitivna emocija koja može izazvati osećanje euforije, ali ponekad ljudi koje volimo kod nas mogu izazvati negativne emocije kao što su strah ili čak mržnja. Dalje, ova osećanja mogu biti nesvesna; mi možemo automatski iskusiti jaka pozitivna ili negativna osećanja prema našem partneru iako ih ne prepoznajemo.

via GIPHY

 "Hormon ljubavi" može povećati nasilje kod partnera

Oksitocin je neuropeptin koji olakšava „vezivanje“ sa nekim i povezan je kako sa romantičnom, tako i sa ljubavlju prema porodici. Parovi sa višim nivoom oksitocina je verovatno da ostanu zajedno nego parovi sa nižim nivoom oksitocina. Oksitocin se dovodi u vezu sa pozitivnim osećanjima kao što su poverenje i empatia. Međutim, pozitivni efekti oksitocina mogu biti pogubni za one koji su agresivni ili nasilni. Povećanje oksitocina kod ovakvih osoba može simulirati osećanje da moramo da držimo naše partnere što bliže nama, što može povežati agresivne taktike koje koriste neki ljudi kako bi bili sigurni da su im partneri verni.

via GIPHY

Izvor: BizLife