Facebook

 • Prvi na listi najpopularnijih društvenih mreža
 • broji 2,32 milijarde korisnika
 • 79% Facebook korisnika dolazi na ovu društvenu mrežu preko svojih smart telefona
 • 5 novih profila se napravi svake sekunde 
 • 76% (od ukupno 100% žena) ima registrovan profil
 • 66% (od ukupno 100% muškaraca) ima registrovan profil
 • 42% trgovaca misli da su Instagram i Facebook  najvažniji za njegov posao
 • 300 miliona slika se dnevno objavi na ovoj društvenoj mreži
 • Facebook je četvrti najvredniji brend na svetu sa vrednošću od 94,8 milijardi dolara
 • 1,49 milijardi korisnika je dnevno aktivno
 • korisnici provedu u proseku 20 minuta dnevno na ovoj društvenoj mreži
 • 60 miliona aktivnih biznis profila
 • korisnik prosečno poseti 8 puta dnevno ovu društvenu mrežu

 

Instagram

 • Drugi na listi najpopularnijih društvenih mreža
 • broji 1 milijardu aktivnih korisnika mesečno
 • 500 miliona aktivnih korisnika dnevno
 • 25 miliona biznis profila
 • 68% korisnika ove društvene mreže su žene
 • korisnici prosečno provedu 32 minuta dnevno na ovoj društvenoj mreži
 • 60% korisnika otkriva nove proizvode posredstvom ove društvene mreže
 • jedna trećina korisnika kupila je nešto preko Instagrama
 • 71% vlasnika instagram profila su osobe mlađe od 35 godina
 • najzastupljenije slike na Instagramu su slike hrane

 

Snapchat

 • treća najpopularnija društvena mreža
 • 300 miliona aktivnih korisnika mesečno
 • 188 miliona aktivnih korisnika dnevno
 • 3 milijarde dnevno se postavi fotografija i video-materijala dnevno
 • aktivni korisnici provode više od 30 minuta dnevno na ovoj društvenoj mreži
 • 78% korisnika je između 18 i 24 godine (misli se na Ameriku pošto je tamo i najzastupljeniji)
 • 70% korisnika čine žene
 • aktivni korisnici 25 puta dnevno posete ovu društvenu mrežu
Tekst: Ivana Srdić