Iako smo suočeni u Srbiji sa mnogo osnovnih problema, nećemo moći da zaobiđemo trendove u biznisu, a za uspešan posao po mišljenju stručnjaka sledeći faktori imaju veoma veliki uticaj: 

Uticaj različitosti I raznovrsnosti u biznisu. 

Pogledajmo Evropu,  samo u Nemačku je ove godine došlo preko million izbeglica, a osim toga još mnogo ljudi iz ostalih delova sveta, koji su se prijavili na konkurse za posao, ili došli na studije i usavršavanje. Ta kulturalna i kognitivna različitost će u sledećim godinama imati veoma veliki uticaj na razvoj i uspešnost biznisa.  Omogući će selikcioniranje talenata iz svih delova sveta, konkurencija će biti veoma velika, ali u isto vreme i mogućnosti primene novih tehnologija. Mobilitet će biti sve jednostavniji. Lako ćemo se pomerati sa jednog kontinenta na drugi, biti lako obaveštavani preko virtuelnih platformi o svakom objavljenom konkursu za posao od Los Andjelesa pa sve do Sidneja , Pekinga i Moskve. 

Veća konkurencija ali i veći izbor! 

Radnik će postati radnik

Zadnjih decenija kada je u kapitalizmu došlo do veoma velike diskriminacije temporarno zaposlenih ljudi, kontraktora i konsaltera, doći će do konsolidacije i radnici će postati radnici koji uživaju ista prava, bilo da su u stalnom ili temporernom radnom odnosu. 

Verovatno da će udruženja radnika i sindikati moratu da se konsoliduju. Svest novih generacija je sve jača i sve manje je mladih ljudi koji prihvatuju da budu robovi globalnih korporacija. Da bi privukle najbolje talente globalne organizacije će morati da učine nešto kako bi postale atraktivije za najbolje i najtalentovanije.

PROČITAJTE I... Jedan dan, jedno popodne i neka razmišljanja...

Promena dinamike rukovođenja će se razvijati dalje 

Jedan od glavnih razloga u preko 90 % slučajeva  kada radnik napušta posao je neslaganje sa rukovodiocem i menadžerom. Nemojte misliti da najgori napustaju firme, firme napuštaju najbolji i najtalentovaniji, jer shvataju da u tom nezdravom okruženju namaju šanse za lični i profesionalni razvoj. 

Direktni, anonimni feedback koji se sve masvnije praktikuje u globalnim korporacijama, omogućava personalnim šefovima da shvate bolje probleme i prvo pomognu rukovodicima da budi bolji rukovodioci ako to žele, ili da ih promene ako ne žele da se razvijaju u bolje rukovodioce. 

Radnici a naročito mladi, veoma ambiciozni i samosvesni ne prihvataju da budu žrtve autokratskih i demagogskih lidera, i žrtve mobinga. Lideri moraju biti najbolji medju brilijantnima. Taj otvoreni feedback ubrzava etabliranje nove kulture medjusobnog poštovanja i poverenja.

PROČITAJTE I...Nova godina, novi pametni ciljevi i rezolucije

Plaćeno odsustvo

Plaćeno odsustvo  je takodje jedan novi trend , važan za mnoge globalne korporacije pa i manje organizacije. U mnogim razvijenim zemljama u kojima je to bio tabu, sve više mladih roditelja ravnopravno koristi  “ materniti”  i “paterniti”  break, što znači da ne samo majke , već i veliki boj mladih i samosvesnih očeva odlazi na plaćeno porodiljsko bolovanje. Jedan od prominentnih slučajeva je i slučaj Marka Zakerbega koji se upravo vratio na posao posle svoje “baby ” pauze ! 

Kada muškarci i očevi preuzimaju ulogu oko čuvanje dece, žene i majke će imati bolje uslove za napredak u poslu. Taj put je dugačak i trnovit, ali promene se već događaju i ja verujem da su te promene sve brže i vidljivije.  

Na kraju još nekoliko reči o radnom mestu

Radno mesto se dramatično menja. U globalnim korporacijama već danas rukovodioci sede u velikom otvorenom prostoru sa svijm radnicima a ne iza teških hrastovih vrata staromodnih biroa. 

Sledećih godina će taj trend biji još dominantniji. “open space”, i sve veća virtualizacija radnog mesta će nam omogućiti da budemo jos mobilniji. Danas je “home office” privilegija nekih od nas, u budućnosti je “must win” za jednu organizaciju. 

Znam da mislite da smo veoma daleko od tih dogadđanja, naročito u Srbiji, ali verujte promene su na pomolu i budite deo inovativne revolucije koja se upravo dešava u razvijenim zemljama.