Popunite formular koji se nalazi na ovom linku i spremite cipele u skladu sa propisima - minimum 8 cm visine i maksimum 2 cm debljine!

Dok iščekujete ovogodišnju trku, podsetite se nekih momenate koji su obelezili prethodne!