Dobitnice su Eucerin poklona su: 

1. Milica Vasić

2. Sanja Sekulović

3. Jana Malovac

4. Dragana Cibula

5. Mina Stojnić

Čestitamo!