1. Marina Božjaković

2. Sanja Jakšić

3. Đorđević Milica

4. Suzana Erić

5. Milanka Šetina

6. Jovana Mladenović

7. Jelena Krstić

8. Jelena Đurđević

9. Marina Janković

10. Vesna Bojić

Dobitnice će mailom biti obaveštene o načinu preuzimanja nagrada.