U impresivnom govoru održanom na konferenciji Ujedinjenih nacija u Vankuveru), glumica je kao posebni izaslanik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice opisala seksualno nasilje kao "kritičnu prepreku za postizanje jednakosti žena, kao i za ljudska prava", piše sajt Elle.rs

Džolijeva je posebnu pažnju skrenula na žene izbeglice iz Rohangije koje traže azil u Bangladešu i osvrnula se na to da je seksualno nasilje jako sredstvo rata "koje se koristi za veoma promišljena delovanja kako bi se postigli vojni i politički ciljevi."

Takođe, prilikom govor Andži se osvrnula na nedavne navode o seksualnom uznemiravanju u industriji zabave: 

"Seksualni zločini su svuda u svetu - u industriji u kojoj radim, u poslovnom svetu, univerzitetima, politici, vojsci... Takvi zločini su često predmet ismevanja, ili ih nazivaju manjim prestupima osoba koje su bolesne i ne mogu sebi da pomognu. Međutim, treba znati da muškarac koji zlostavlja žene nije samo opsednut seksom, već je nasilnik. Silovanje je jeftinije od metka, a ima dugotrajne posledice koje su užasno predvidive." 

Anđelina je istakla da je moguće napraviti promene koje su potrebne da bi se ženama omogućilo da žive bez seksualnog uznemiravanja i nasilja: 

"Teško je, ali nije nemoguće. Imamo zakone, institucije i stručnost u prikupljanju dokaza. U stanju smo da identifikujemo počinioca, ali ono što nedostaje je politička volja."

U nastavku pogledajte ceo govor.