MARKETING

Email: marketing@adriamedia.rs 

 

Digital Brand Manager:

Filip Ivanović, filip.ivanovic@adriamedia.rs

 

Video Marketing Specialist:

Mina Babović, mina.babovic@adriamedia.rs

 

Brand Manager – Magazines

Jelena Ivanović, jelena.ivanovic@adriamedia.rs

 

ADVERTISING

Advertising Director – Digital

Mirjana Beljinac-Kozma: mirjana.kozma@adriamedia.rs

Tel: +381 (0) 11 / 63 57 087

Advertising Director – Magazini

Ivana Stefanović ivana.stefanovic@adriamedia.rs

Advertising Manager 

Jelena Todorović, jelena.todorovic@adriamedia.rs

Tel: +381 11 635 7073

Cenovnik oglašavanja na webu

Cenovnik oglašavanja u print izdanju