Zajedinčka studija Northwestern, Columbia i Chicago Univerziteta otkrila je da ljudi koji pričaju o sebi i svojim uspesima imaju veće šanse da napreduju u poslu i dobiju viši položaj. S obzirom na to da žene nemaju ovu tendenciju, one često ostanu uskraćene.

Istraživači su podelili studente MBA studija u grupe muškaraca i žena i upitali svaku grupu da odabere vođu. Vođa jedne bi se nadmetao sa vođom druge grupe u zadacima koji su svi iz grupe odradili zajedno.

Dobijenim rezultatima utvrđeno je da su muškarci skloniji hvaljenju o tome koliko su dobri u poslu. Samim tim oni članove grupe lakše ubede da su bolji u vođenju tima.

Naravno, ovo ne znači da se hvalite svakom PowerPoint prezentacijom, ali ukoliko dobijete pozitivan odgovor od klijenta, nemojte se ustručavati da pošaljete mail šefu sa porukom “Verujem da želite da znate da je klijent voljan da sarađuje sa našom firmom”.