Istraživanje sprovedeno na dva britanska univerziteta među muškarcima, pokazalo je kako što su žene privlačnije, to muškarci ređe koriste kondome i riskiraju prenošenje neke polne bolesti.

Muškarci koji su učestvovali u istraživanju, morali su da pregledaju 20 fotografija žena, koje su potom morali da ocene koliko su im atraktivne i privlačne.

Uz to, morali su da odgovore i na pitanja bi li spavali s njima, bi li koristili kondom i da li smatraju da devojke imaju neku polnu bolest.

Na sledećoj strani pogledajte šta su rezultati pokazali...